Hoivakuu tarjoaa räätälöityä ensiapukoulutusta
yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.


Elvytyskurssi, 3 t

Elvytyskurssilla käydään läpi henkeä pelastavan ensiavun perusasiat. Elvytyskurssi sopii mm. sellaisille henkilöille, jotka kaipaavat lisäharjoitusta elvyttämisessä.

Kurssin vakiosisältö on seuraava:

Kurssin kesto on 3 oppituntia (á 45 min), joka pidetään yhtenä kurssikertana.

Muut kurssit: