Hoivakuu tarjoaa räätälöityä ensiapukoulutusta
yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.


Ensiapukurssit järjestöille ja ryhmille

Onnettomuuksia voi saattua missä vain, eikä vähiten vapaa-ajalla harrastusten piirissä tai kotona. Hoivakuu järjestää räätälöityjä tilauskursseja erilaisille järjestöille ja ryhmille pääkaupunkiseudulla. Seuraavassa esimerkkejä:

Kursseista vastaa Jannika Vesalainen, joka on Suomen Punaisen Ristin hyväksymä ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK). Jannikalla on ensiapukokemusta 20 vuoden ajalta. Lisäksi hänellä on sekä ensihoitotyön, että perioperatiivisen hoidon sairaanhoitajakoulutus. Opetuskielinä on suomi ja ruotsi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lastenensiapu tuoreille vanhemmille

Alle 10-vuotiaalle lapselle sattuu tapaturmia yleisimmin kotona. Tuoreille vanhemmille suunnatuilla kursseilla opitaan ensiaputaitoja keskittyen lapsille tyypillisiin vammoihin sekä lapsen anatomiaan ja fysiologiaan. Lue peruskursseista lisää Tilauskurssit-sivulta.

[sivun alkuun]

Ensiapukurssit partiolaisille

Hoivakuu ensiapukurssit sopivat myös partiolaisille. Partiolaiset liikkuvat paljon luonnossa ja vesillä, missä ensiaputaitojen osaamisesta on todellista hyötyä. Hoivakuun opettajalla, Jannika Vesalaisella on laaja kokemus nuorten opettamisesta.

[sivun alkuun]

Ensiapukurssit harrasteryhmille ja -seuroille

Veneily, laskettelu, retkeily ja monet muut urheiluharrastukset ovat sellaisia, joissa sattuu ja tapahtuu. Toisaalta myös näennäisen rauhallisissa harrastuksissa voi tapahtua onnettomuuksia ja esim. sairaskohtauksia. Ensiaputaitojen osaaminen on jokaisen kansalaisen velvollisuus, mutta erityisen motivoivaa sen opiskelusta tulee, jos ensiapukurssi räätälöidään käsittelemään omaa harrastusta.

Sen lisäksi, että ensiapukurssin sisältö voidaan räätälöidä harrasteryhmälle sopivaksi, ensiapukurssipaikaksi voidaan valita harrastukselle ominainen ympäristö: satama, laskettelurinne, metsä, jne. Näin harjoittelu voi tapahtua "aidossa" ympäristössä sillä varustuksella jota lajissa on yleinsäkin mukana. Harjoittelussa opitaan käyttämään saatavilla olevia varusteita monipuolisesti ja myös näkemään ne puutteet, joita siinä turvallisuuden kannalta on.

Ensiapukoulutuksesta voi myös muokata kokonaisen elämyspäivän harjoitusrasteineen ja kilpailuineen. Elämyspäivään voidaan liittää mukaan myös muuta turvallisuuskoulutusta, kuten esim. alkusammutusta. Hoivakuu järjestää elämyspäivät yhdessä luotettavien elämyskumppaniensa kanssa.

[sivun alkuun]