Hoivakuu tarjoaa räätälöityä ensiapukoulutusta
yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.


Ensiapukurssit ja ensiapukoulutusta kouluille, päiväkodeille ja kerhoille

Lasten parissa työskentelevät jouotuvat usein kohtaamaan erisuuruisia onnettomuuksia; ovathan lapset luonnostaan uteliaita ja nopeita. Varsinkin päiväkodeissa, jonne vanhemmat ovat luottaen tuoneet pienet lapsensa hoitoon, tulee ensiapuvalmiuden olla kunnossa. Koulutettu henkilökunta luo turvallisuudentunteen sekä lapsille, että heidän vanhemmilleen.

Kursseista vastaa Jannika Vesalainen, joka on Suomen Punaisen Ristin hyväksymä ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK). Jannikalla on ensiapukokemusta 20 vuoden ajalta. Lisäksi hänellä on sekä ensihoitotyön, että perioperatiivisen hoidon sairaanhoitajakoulutus. Opetuskielinä on suomi ja ruotsi. Kursseja järjestetään pääkaupunkiseudulla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lakisääteinen koulutus

Työturvallisuuslaki velvoittaa myös kouluja ja päiväkoteja ylläpitämään tarvittavaa ensiapuvalmiutta. Etenkin pienissä kouluissa ja päiväkodeissa, joissa ei ole omaa terveydenhoitajaa, tämä tulee ottaa huomioon opettajien koulutuksessa.

Työpaikkojen ensiapukoulutus on myös osa työterveyshuoltoa ja siihen voi hakea Kelan tukea. Lue asiasta lisää Kelan sivuilta, sekä asianomaisista säädöksistä ja asetuksista.

[sivun alkuun]

Lastenensiapu opettajille

Oli kyse sitten pienestä kolhusta tai esimerkiksi murtumasta, on koulun tai päiväkodin työntekijä ensimmäinen aikuinen joka kohtaa lapsen. Tilanteesta selviytyminen vaatii tietoa ja osaamista myös ensiaputaitojen saralta.

Koulu- ja päiväkotihenkilökunnalle suunnatuilla kursseilla opitaan ensiaputaitoja keskittyen lapsille tyypillisiin vammoihin sekä lapsen anatomiaan ja fysiologiaan. Lue peruskursseista lisää Tilauskurssit-sivulta.

[sivun alkuun]

Ensiapuopetus terveystiedon tunneilla

Hoivakuu järjestää myös koulujen terveydentiedon tunneille tarkoitettua ensiapukoulutusta, jossa nuorten kanssa käydään läpi tärkeimmät ensiaputaidot. Hoivakuun opettajalla, Jannika Vesalaisella on laaja kokemus nuorten opettamisesta.

[sivun alkuun]