Hoivakuu tarjoaa räätälöityä ensiapukoulutusta
yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.


Ensiapukurssit ja ensiapukoulutus yrityksille

Hoivakuu järjestää pääasiassa pääkaupunkiseudulla toimiville yrityksille erilaista ensiapukoulutusta ja siihen liittyvää oiheistoimintaa aina ensiavun peruskurssista räätälöityihin elämyspäiviin.

Kursseista vastaa Jannika Vesalainen, joka on Suomen Punaisen Ristin hyväksymä ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK). Jannikalla on ensiapukokemusta 20 vuoden ajalta. Lisäksi hänellä on sekä ensihoitotyön, että perioperatiivisen hoidon sairaanhoitajakoulutus. Opetuskielinä on suomi ja ruotsi.

Elämystoiminnassa Hoivakuu tukeutuu luotettaviin kumppaneihin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lakisääteinen koulutus

Tiesithän, että työturvallisuuslaki velvoittaa työpaikkoja ylläpitämään tarvittavaa ensiapuvalmiutta. Valmiuteen kuuluu niin yrityksen toiminnan kannalta tarpeellinen ensiapuvälineistö, kuin riittävä määrä koulutettua henkilökuntaa.

Työpaikkojen ensiapukoulutus on myös osa työterveyshuoltoa ja siihen voi hakea Kelan tukea. Lue asiasta lisää Kelan sivuilta, sekä asianomaisista säädöksistä ja asetuksista.

[sivun alkuun]

Räätälöidyt kurssit

Hoivakuun kursseilla otetaan huomioon kussakin yrityksessä tehtävän työn luonne ja työolosuhteiden vaikutus siten, että ensiapukoulutus antaa mahdollisimman hyvät valmiudet toimia juuri niissä ensiaputilanteissa, joita yrityksen työympäristössä voi syntyä. Suunnittelu tehdään yhdessä tilaajan kanssa ja siinä voidaan huomioida yrityksen toiveet, aiemmat onnettomuudet ja tunnistetut työturvallisuusriskit. Kun kurssi pidetään yrityksen tiloissa, voidaan harjoituksiakin järjestää "aidoissa" oloissa.

Useimmiten yrityskurssin pohjana on jokin hoivakuun tilauskursseista, josta muokataan yrityksen tarpeisiin sopiva kokonaisuus. Lue kursseista lisää Tilauskurssit-sivulta.

Yhdessä kumppaniensa kanssa Hoivakuu voi järjestää osaksi ensiapukurssejaan myös muuta turvallisuuteen liittyvää koulutusta, kuten esim. alkusammutusta.

[sivun alkuun]

Elämystoiminta

Ensiapukoulutuksen voi helposti yhdistää yrityksen erilaisiin elämys- ja toimintapäiviin. Ensiapukoulutuksen ympärille on helppo järjestää esim. erilaisia kilpailuja ja muuta illanviettoa. Ensiapukoulutuksen ympärille rakennettua elämyspäivää voi käyttää myös yrityksissä palkitsemiskeinona, josta on pitkäaikaista iloa ja hyötyä sekä yritykselle, että sen työntekijöille.

Hoivakuu tarjoaa ensiapukoulutusta osaksi yritysten itse järjestämiä toimintapäiviä, mutta pystyy myös itse järjestämään täysin "avaimet käteen" periaatteella järjestettyjä elämyspäiviä yhdessä luotettavien elämyskumppaniensa kanssa.

[sivun alkuun]