Hoivakuu tarjoaa räätälöityä ensiapukoulutusta
yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.


Ensiavun jatkokurssi EA II, 16 t

Ensiavun jatkokurssi EA II syventää ja laajentaa niitä taitoja, joita peruskurssilla opittiin. Uusina asioina kurssilla tulee mm. vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa. Kurssi koostuu pääasiassa harjoituksista.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on voimassa oleva EA I-todistus.

Kurssin vakiosisältö on seuraava:

Kurssin kesto on 16 oppituntia (á 45 min), joka voidaan jakaa joko neljälle kerralle (esim. ilta) tai kahdeksi kokonaiseksi kurssipäiväksi.

EA II-kurssitodistus korvaa EA I-todistuksen ja on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

Muut kurssit: