Hoivakuu erbjuder skolning i första hjälp åt
företag, föreningar och privatpersoner.

Kurser i första hjälpen

Hoivakuu erbjuder skolning i första hjälp åt företag, föreningar och privatpersoner. Kurserna följer Finlands Röda Kors undervisningsplaner och ett godkänt deltagande berättigar till FRK:s officiella betyg. Som lärare på kurserna fungerar alltid en av FRK godkänd utbildare

Hoivakuus kursutbud innehåller bl.a. följande FRK:s kurser:

Dessutom erbjuder Hoivakuu skolning i användning av defibrillator, specialföreläsningar och specialplanerade kurser enligt kundens behov.

För tilläggsinformation eller beställning av kurs, vänligen kontakta oss.

Grundkurs i första hjälpen (Fhj 1)

[till början]

Fortsättningskurs i första hjälpen (Fhj 2)

[till början]

Kurs i livräddande första hjälpen

[till början]

Repetitionskurs

Med hjälp av repetitionskurserna upprätthålls färdigheterna i livräddande första hjälpen.

[till början]